Flash Vortex

Bahasa Malaysia Tahun 2

Latihan

Kata Nama Am 

Pilih jawapan yang betul dan isi tempat kosong.

1. Emak suka menanam _______________ di halaman rumah.
    (padi, pokok bunga)


2. Kamal dan Ming Hui menunggang _______________ ke sekolah.
    (basikal, bas)


3. Pertandingan bola keranjang itu diadakan di _______________ sekolah.
    (padang, kantin)


4. Encik Lim bekerja sebagai _______________ di bank.
    (tentera, akauntan)

5. _______________ itu sangat besar dan cantik.
    (Rumah, Orang)
PERMAINAN BAHASA

Cari kata nama yang terdapat dalam petak huruf di bawah, kemudian tulis jawapan di ruang yang telah disediakan.


b
a
d
a
k
a
k
k
e
u
q
t
i
w
p
z
k
d
r
a
k
i
t
i
a
p
i
u
a
a
i
r
s
a
r
a
n
g
k
h
a
o
t
o
n
g
j
i


1. _______________     2. _______________

3. _______________     4. _______________

5. _______________     6. _______________

7. _______________     8. _______________

9. _______________   10. _______________

______________________________________________________


Kata Nama Khas

Gariskan kata nama khas yang betul dalam ayat di bawah.

1. Teo Siew Mei membeli setem di pejabat pos.


2. Mereka sekeluarga makan angin ke Pulau Sipadan.


3. Ibu pergi ke Pasar Raya Wangi dengan menaiki beca.


4. Cikgu Salmiah ialah guru kelas kami.


5. Ayah saya bekerja di Balai Polis Pontian.


6. Nama kereta buatan Malaysia ialah Proton Gen-2.
Pilih kata nama khas yang betul.


1. __________ terletak di negeri Sabah.
    A Gunung Tahan
    B Gunung Kinabalu
    C Gunung Senyum
    D Gunung Jerai

2. Mak Cik Leha menyimpan wang di __________ .
    A Arkib Negara
    B Pusat Sains Negara
    C Bank Negara
    D Istana Negara