Flash Vortex

Bahasa Malaysia Tahun 2

Latihan 2

Kata Seru

Isi tempat kosong dengan kata seru yang sesuai.


Amboi
Aduh
Wah
Cis
Hai
Oh
Nah
Wahai

 
1. __________ cucu-cucuku, usahlah kamu membazirkan masa!

2. __________ , peningnya kepala saya!


3. __________ , cikgu rupa-rupanya!


4. __________ , cantiknya kereta ayah awak!


5. __________ , comelnya arnab peliharaan kamu itu! 

6. __________ , berani engkau kacau adik saya!

7. __________ , nama saya Sham!

8. __________ , ambillah semula buku kamu ini!

______________________________________________________

Kata Tanya

Bina soalan dengan menggunakan kata tanya yang diberi.


1. _________________________________________ (Apakah)
    Tan Fook bercita-cita menjadi peguam.


2. _________________________________________ (Bilakah)
    Sam dan rakan-rakannya bermain bola pada waktu petang.


3. _________________________________________ (Berapakah)
    Harga sekilogram buah rambutan ialah RM3.


4. _________________________________________ (Bagaimanakah)
    Sunny pergi ke sekolah dengan menunggang basikal.


5. _________________________________________ (Di manakah)
    Ram dan Tom memancing ikan di sungai.


6. _________________________________________ (Adakah)
    Ya, sayalah murid yang memenangi pertandingan pewarnaan itu.

______________________________________________________

Tanda Baca

Bubuh tanda baca yang betul dalam ayat-ayat di bawah. Kemudian, salin ayat itu semula.

      kita seharusnya berbangga kerana mempunyai negara yang aman makmur cantik subur dan sebagainya penduduk malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti melayu cina dan india dapat hidup bersatu padu keamanan yang wujud di negara kita menyebabkan banyak pelabur asing datang untuk melabur di negara kita sekarang kita boleh melihat banyak kilang kedai hotel dan sebagainya dibina oleh itu marilah kita bersama-sama mengekalkan perpaduan yang ada sekarang


_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________