Flash Vortex

Bahasa Malaysia Tahun 2

Latihan 1

Kata Ganda

Isi tempat kosong dengan kata ganda yang betul.

1. __________ dipacak di tengah sawah padi untuk menghalau burung.

2. __________ yang dimasak oleh ibu terlalu manis.

3. Nenek menyapu __________ yang bertaburan di halaman rumah.

4. Kakak mengemaskan __________ yang terletak di atas meja.
5. __________ yang berterbangan di atas bunga itu sangat cantik.

buku-buku
orang-orang
agar-agar
sampah-sarap
rama-rama

______________________________________________________

Kata Hubung

Garis kata hubung yang salah penggunaannya dalam ayat di bawah. Betulkan kata hubung tersebut, kemudian tulis jawapan dalam ruangan yang disediakan.


1. Semua murid menyertai pertandingan melukis dan Raju.


_________________________________________________


2. Doktor Salim kaya walaupun tidak sombong.

_________________________________________________

3. Annie tidak hadir ke sekolah apabila badannya tidak sihat.

_________________________________________________

4. Semua pihak haruslah berganding bahu sejak kemalangan jalan raya dapat dikurangkan.

_________________________________________________

5. Azli membaca buku kecuali menanti ibunya siap berdandan sebelum pergi membeli-belah.

_________________________________________________

______________________________________________________

Kata Sendi Nama

Pilih jawapan yang betul.

1. Setiap petang, mereka berjoging __________ Tasik Titiwangsa.
    (a) di               (c) dari
    (b) ke              (d) kepada


2. Encik Steven menjual almari itu __________ harga RM250.
    (a) akan           (c) oleh
    (b) sejak          (d) dengan

3. Leman memberi separuh __________ kek itu kepada adiknya.
    (a) dari           (c) untuk
    (b) pada         (d) daripada

4. Yati menghidangkan kuih baulu __________ tetamunya.
    (a) di             (c) dari
    (b) kepada     (d) pada

5. Mereka bermain layang-layang __________ mengisi masa lapang.
    (a) akan        (c) untuk
    (b) ke            (d) dengan

6. Burung merpati itu hinggap __________ dahan pokok limau.
    (a) pada         (c) oleh
    (b) seperti      (d) daripada
______________________________________________________